کانال افزایش سرمایه
1401/02/17
16:06
👆👈#وتوسم #افزایش_سرمایه 🔶 آگهی ثبت افزایش سرمایه 🔸 سرمایه فعلی : 4,500,000 میلیون ریال 🔺 میزان افزایش سرمایه : 3,500,000 میلیون ریال 🔰 درصد افز...

👆👈#وتوسم #افزایش_سرمایه🔶 آگهی ثبت افزایش سرمایه🔸 سرمایه فعلی : ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال🔺 میزان افزایش سرمایه : ۳,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال🔰 درصد افزایش سرمایه : ۷۷٪📅 تاریخ ثبت : ۱۴۰۱/۰۲/۱۰
🔷 محل تامین افزایش سرمایه :▪ سود انباشته ۳,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال۱۴۰۱/۰۲/۱۷ ۱۴:۵۳:۱۴مشاهده اطلاعیهمشاهده نماد


_________


، عرضه اولیه، پروکسی 👇[ اتصال به پروکسی‌‌تمام‌نت‌ها ]


Join ↯


/ Connect To proxy

انتهای خبر

0
0