کارگزاری آبان
1399/10/29
11:08
📊#دی اطلاعیه 99/10/29 *بانک دی* افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

📊#دی


اطلاعیه ۹۹/۱۰/۲۹


*بانک دی*


افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
انتهای خبر

0
0