کدال۳۶۰
1399/08/11
15:14
#خبهمن #افشای_اطلاعات_بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - #افشای_اطلاعات_با_اهمیت- گروه ب) منتهی به سال مالی 1399/12/30 شرکت گروه بهمن شرح رویداد: ب...

#خبهمن


#افشای_اطلاعات_بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - #افشای_اطلاعات_با_اهمیت- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ شرکت گروه بهمنشرح رویداد:


به استناد ماده ۲ مکرر ۳ دستورالعمل افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس، اعلام گزارش اجمالی از اقدامات صورت گرفته طی سال جاری و برنامه های آتی
۱۳۹۹-۰۸-۱۱ ۱۵:۱۴:۵۲ (۶۸۸۶۴۶)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0