بولتن اقتصادی
1399/08/21
11:17
رکود بازار مسکن باعث کاهش ۲۰ هزار تومانی اوراق مسکن شد 🔹قیمت اوراق تسهیلات مسکن همزمان با ورود بازار مسکن به فاز رکود، با کاهش ۲۰ تا ۲۵ هزار تومان...

رکود بازار مسکن باعث کاهش ۲۰ هزار تومانی اوراق مسکن شد🔹قیمت اوراق تسهیلات مسکن همزمان با ورود بازار مسکن به فاز رکود، با کاهش ۲۰ تا ۲۵ هزار تومانی از کانال ۹۰ به ۷۰ هزار تومان سقوط کرد.

انتهای خبر

0
0