کارگزاری آبان
1400/04/13
09:26
📈بانکی ها نیز امروز با گرایش منفی نوسان قیمت را تجربه می‌کنند. در این میان #وشهر و #وکار مثبت و متعادل داد و ستد می شوند. #وتجارت، #وبملت، #وبصادر،...

📈بانکی ها نیز امروز با گرایش منفی نوسان قیمت را تجربه می‌کنند. در این میان #وشهر و #وکار مثبت و متعادل داد و ستد می شوند. #وتجارت، #وبملت، #وبصادر، #وپارس، #ونوین، #وسینا و #سامان منفی و متعادل معامله می‌شوند.


انتهای خبر

0
0