کدال۳۶۰
1401/03/03
12:24
#توریل آگهی ثبت تصمیمات مجمع عادی سالیانه آگهی ثبت #تصمیمات_مجمع عادی سالیانه #دوره_12_ماهه منتهی به 1400/12/29 شرکت توکا ریل با فایل های پیوست م...

#توریل


آگهی ثبت تصمیمات مجمع عادی سالیانهآگهی ثبت #تصمیمات_مجمع عادی سالیانه #دوره_۱۲_ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ شرکت توکا ریل با فایل های پیوست منتشر شد۱۴۰۱-۰۳-۰۳ ۱۲:۲۴:۵۶ (۸۸۶۸۶۷)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0