بولتن اقتصادی
1399/11/07
11:20
فتیله بازار مسکن هنوز پایین است 🔹 افزایش ۱.۸ درصدی ماهانه قیمت مسکن و در شرایطی که متغیر اثرگذاری در بازار دیده نمی‌شود می‌تواند یک تغییر کوچک و ط...

فتیله بازار مسکن هنوز پایین است🔹 افزایش ۱.۸ درصدی ماهانه قیمت مسکن و در شرایطی که متغیر اثرگذاری در بازار دیده نمی‌شود می‌تواند یک تغییر کوچک و طبیعی باشد؛ کارشناسان معتقدند تغییرات ۱ تا ۲ درصدی قیمت بیش از آنکه به معنای رشد یا کاهش باشد، رکود بازار را به تصویر می‌کشد.

انتهای خبر

0
0