سهم گلچین
1401/03/31
22:18
📌در خصوص اعمال/ عدم اعمال حجم مبنا در برخی از نمادهای معاملاتی در بازارهای اول و دوم فرابورس ایران از روز شنبه ۴ تیر ماه ۱۴۰۱ 🔹نمادها: #اعتلا #بپ...

📌در خصوص اعمال/ عدم اعمال حجم مبنا در برخی از نمادهای معاملاتی در بازارهای اول و دوم فرابورس ایران از روز شنبه ۴ تیر ماه ۱۴۰۱🔹نمادها:#اعتلا


#بپاس


#بزاگرس


#پخش


#ثالوند


#سغرب


#حگهر


#ددانا


#دماوند


#سرچشمه


#فروسیل


#فغدیر


#فگستر


#کایزد


#وآوا


#وگسترانتهای خبر

0
0