تحلیل برای سود
1400/09/29
16:42
📜برخی اخبار برگزیده سامانه کدال در تاریخ 1400/09/29: 🔷 #وکبهمن 🔹موضوع: پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه 🔹توضیح: ...

📜برخی اخبار برگزیده سامانه کدال در تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۹:🔷 #وکبهمن


🔹موضوع: پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه


🔹توضیح: هیئت مدیره شرکت مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن پیشنهاد افزایش سرمایه شرکت از ۲،۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به ۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال (افزایش ۱۰۰ درصدی) را به مجمع عمومی فوق العاده داده است. محل تامین افزایش سرمایه از سود انباشته است و در حفظ رقابت پذیری و اجرای خط مشی شرکت، جلوگیری از خروج وجه نقد و افزایش سودآوری شرکت می باشد.
🔷 #خبهمن


🔹موضوع: افشای اطلاعات با اهمیت (خرید زمین توسط شرکت بهمن موتور)


🔹توضیح: شرکت گروه بهمن از خرید ۶ دانگ عرصه و اعیان یک قطعه زمین به مساحت تقریبی ۵۳،۹۸۰ مترمربع با کلیه متعلقات و منضمات و حقوق مربوطه خبر داد.
🔷 #خریخت


🔹موضوع: تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده


🔹توضیح: در مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت صنایع ریخته‌گری ایران، افزایش سرمایه از مبلغ ۱،۵۶۲،۱۸۳ میلیون ریال به مبلغ ۲،۱۸۷،۱۸۳ میلیون ریال ( معادل ۴۰ درصد افزایش) از محل مطالبات و آورده نقدی، در دستور کار این مجمع قرار گرفت.
🔷 #غگرجی


🔹موضوع: دریافت مجوز افزایش نرخ


🔹توضیح: شرکت بیسکوییت گرجی مجوز افزایش انواع بیسکوئیت از ۲۹۰،۰۰۰ ریال به ۳۴۸،۰۰۰ ریال را از مصوبات هیئت مدیره دریافت نمود.
🔷 #وگستر


🔹موضوع: پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه


🔹توضیح: هیئت مدیره شرکت گسترش سرمایه گذاری ایرانیان پیشنهاد افزایش سرمایه شرکت از ۴۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به ۸۰۰,۰۰۰ میلیون ریال (افزایش ۱۰۰ درصدی) را به مجمع عمومی فوق العاده داده است. محل تامین افزایش سرمایه از مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی است و در جهت اصلاح ساختار مالی شرکت می باشد.
🔷 #شپاکسا


🔹موضوع: پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه


🔹توضیح: هیئت مدیره شرکت پاکسان پیشنهاد افزایش سرمایه شرکت از ۱،۰۸۰,۰۰۰ میلیون ریال به ۱۱،۳۴۰,۰۰۰ میلیون ریال (افزایش ۹۵۰ درصدی) را به مجمع عمومی فوق العاده داده است. محل تامین افزایش سرمایه از سود انباشته ، مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها است و در جهت توسعه تجهیزات نوسازی ماشین آلات و اصلاح ساختار مالی شرکت می باشد.
🔷 #هجرت


🔹موضوع: پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه


🔹توضیح: هیئت مدیره شرکت پخش هجرت پیشنهاد افزایش سرمایه شرکت از ۱،۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به ۱،۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال (افزایش ۶۰ درصدی) را به مجمع عمومی فوق العاده داده است. محل تامین افزایش سرمایه از آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی است و در جهت طرح توسعه و نوسازی مراکز توزیع اهواز و مشهد می باشد.
🔷 #جامی


🔹موضوع: تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده


🔹توضیح: در مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت سرمایه‌گذاری جامی، افزایش سرمایه از مبلغ ۳۰۰،۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۴۷۰،۰۰۰ میلیون ریال ( معادل ۵۷ درصد افزایش) از محل سود انباشته، در دستور کار این مجمع قرار گرفت.

انتهای خبر

0
0