پایگاه خبری انتخاب
1399/11/09
13:55
♦️گوهر خیراندیش به خاطر کرونا در بیمارستان بستری شد 🔹گوهر خیراندیش هم این روزها به دلیل کرونا در بیمارستان بستری و در حال درمان است. به گفته یاری،...

♦️گوهر خیراندیش به خاطر کرونا در بیمارستان بستری شد🔹گوهر خیراندیش هم این روزها به دلیل کرونا در بیمارستان بستری و در حال درمان است. به گفته یاری، خیراندیش که گاهی در خارج از کشور زندگی می‌کند، این روزها در ایران به سر می‌بردجزییات در 👇👇


entekhab.ir/۰۰۲Vld


🆔 @Entekhab_irانتهای خبر

0
0