بورس امروز
1399/08/11
14:50
‌‌❇ تصمیم‌گیری برای افزایش سرمایه «فاذر» بی‌نتیجه ماند 🔹شرکت صنایع آذراب از تصمیم سهامداران عکده بر افزایش سرمایه شرکت خبر داد. 🔗 ادامه ی مطلب.....

❇ تصمیم‌گیری برای افزایش سرمایه «فاذر» بی‌نتیجه ماند🔹شرکت صنایع آذراب از تصمیم سهامداران عکده بر افزایش سرمایه شرکت خبر داد.🔗 ادامه ی مطلب...🆔انتهای خبر

0
0