کارگزاری آبان
1399/08/12
15:37
📊#فروس اطلاعیه 99/08/12 *فروسیلیس ایران* افشای اطلاعات بااهمیت - (دریافت مجوز تغییر بیش از ۱۰ درصد در نرخ فروش محصولات یا ارائه خدمات - گروه الف)...

📊#فروس


اطلاعیه ۹۹/۰۸/۱۲


*فروسیلیس ایران*


افشای اطلاعات بااهمیت - (دریافت مجوز تغییر بیش از ۱۰ درصد در نرخ فروش محصولات یا ارایه خدمات - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
انتهای خبر

0
0