بتاسهم
1399/08/12
20:49
سرمايه گذاري مديريت سرمايه #مدار در 6ماهه 2709 ریال سود به ازای هرسهم محقق کرده است

سرمایه گذاری مدیریت سرمایه #مدار در ۶ماهه ۲۷۰۹ ریال سود به ازای هرسهم محقق کرده است


انتهای خبر

0
0