بتاسهم
1400/12/25
10:32
در مجمع #وهور مصوب شد که 70درصد سود، به ازای هر سهم 30 ریال توزیع شود.

در مجمع #وهور مصوب شد که ۷۰درصد سود، به ازای هر سهم ۳۰ ریال توزیع شود.


انتهای خبر

0
0