کارگزاری آبان
1399/10/29
08:11
📊#دالبر اطلاعیه 99/10/28 *البرز دارو* 9ماهه منتهی به 99/09/30 مبلغ 1,314 ریال سود به ازای هر سهم محقق شده است. 46 درصد افزایش سود خالص نسبت به دور...

📊#دالبر


اطلاعیه ۹۹/۱۰/۲۸


*البرز دارو*


۹ماهه منتهی به ۹۹/۰۹/۳۰ مبلغ ۱,۳۱۴ ریال سود به ازای هر سهم محقق شده است.


۴۶ درصد افزایش سود خالص نسبت به دوره مشابه سال گذشته
انتهای خبر

0
0