کدال۳۶۰
1401/03/05
13:34
#غفارس #گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_1_ماهه منتهی به 1401/02/31 ▪️ شرکت شیر پاستوریزه پگاه فارس طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1401/02/31 معادل 1,005,633...

#غفارس


#گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_۱_ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱▪️ شرکت شیر پاستوریزه پگاه فارس طی عملکرد ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ معادل ۱,۰۰۵,۶۳۳ میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده است▪️«غفارس» با سرمایه ثبت شده ۱,۱۵۹,۸۰۵ میلیون ریال طی عملکرد ۲ ماهه سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ مبلغ ۲,۲۲۳,۲۴۸ میلیون ریال درآمد فروش داشته است۱۴۰۱-۰۳-۰۵ ۱۳:۳۵:۱۱ (۸۸۸۲۰۷)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0