شکارچی سهام
1399/11/07
18:32
🔸 رییس بورس مشخص شد دهقان دهنوی معاون سابق وزیر اقتصاد من زیاد درگیر مساعل غیر تکنیکالی نیستم ولی این انتخاب میتونه محرکی برای برگشت فردای بازار ...

🔸 رییس بورس مشخص شددهقان دهنوی معاون سابق وزیر اقتصادمن زیاد درگیر مساعل غیر تکنیکالی نیستم ولی این انتخاب میتونه محرکی برای برگشت فردای بازار باشه هرچند که تکنیکالی گفتم فردا ممکنه بازار برگرده

انتهای خبر

0
0