کدال۳۶۰
1401/06/02
13:59
#قنیشا ❇️مدارک و مستندات درخواست #افزایش_سرمایه شرکت قند نیشابور 🔹 سرمایه فعلی: 3,850,000 میلیون ریال 🔹 تعداد سهام قابل انتشار: 150,000,000 سهم ...

#قنیشا


❇️ مدارک و مستندات درخواست #افزایش_سرمایه شرکت قند نیشابور🔹 سرمایه فعلی: ۳,۸۵۰,۰۰۰ میلیون ریال🔹 تعداد سهام قابل انتشار: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم🔹 درصد افزایش سرمایه: ۴٪🔹 مبلغ افزایش سرمایه: ۱۵۰,۰۰۰ میلیون ریال🔹 موضوع افزایش سرمایه: اصلاح ساختار مالی و تامین سرمایه در گردش جهت خرید مواد اولیه🔹 محل تامین افزایش سرمایه:


- مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی - ۱۵۰,۰۰۰ میلیون ریال (۱۰۰٪)
۱۴۰۱-۰۶-۰۲ ۱۴:۰۰:۱۲ (۹۰۷۸۵۵)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0