چارت های رامین جعفری
1400/08/19
20:06
#خودرو اصلاح ترکیبی بنظر تمام شده است با شکست مقاومت 215 خط روند نزولی هم شکسته میشه و مقاومت 250 تغییر روند رو تایید میکنه و مقاومت 300 پیش روی سه...

#خودرو اصلاح ترکیبی بنظر تمام شده است با شکست مقاومت ۲۱۵ خط روند نزولی هم شکسته میشه و مقاومت ۲۵۰ تغییر روند رو تایید میکنه و مقاومت ۳۰۰ پیش روی سهم و تارگت های سهم ۴۴۰ و ۸۰۰ تومان به امید حق علیه باطلانتهای خبر

0
0