بتاسهم
1399/11/14
11:39
#درهآور پیش بینی سود خالص شرکت به اطلاع میرساند سود خالص شرکت ذر سال جاری به مبلغ 450،000میلیون ریال و پیش بینی درآمد هر سهم (بر مبنای سرمایه 200م...

#درهآور پیش بینی سود خالص شرکت به اطلاع میرساند سود خالص شرکت ذر سال جاری به مبلغ ۴۵۰،۰۰۰میلیون ریال و پیش بینی درآمد هر سهم (بر مبنای سرمایه ۲۰۰میلیاردی )در سال مذبور به مبلغ ۱۶۲۰ریال می باشد


انتهای خبر

0
0