بانی فام
1399/10/08
13:27
#نوين (احتمال نوسان قیمت در چند روز آینده) در صورت صعود قیمت احتمال8% سود تا محدوده 9503 ریال در صورت نزول قیمت احتمال6% ضرر تا محدوده 8203 ریال ...

#نوین


(احتمال نوسان قیمت در چند روز آینده)


در صورت صعود قیمت احتمال۸٪ سود تا محدوده ۹۵۰۳ ریال


در صورت نزول قیمت احتمال۶٪ ضرر تا محدوده ۸۲۰۳ ریال


▫️روند کلی کوتاه مدت : صعودی


▫️پایداری روند : متوسط


▫️شتاب افزایش قیمت : کم


▫️روانشناسی معاملات : هیجان فروشندگان


▫️زمان تغییر روند : نزدیکانتهای خبر

0
0