کدال۳۶۰
1401/02/24
11:28
#اعتلا آگهی ثبت تصمیمات مجمع عادی سالیانه آگهی ثبت #تصمیمات_مجمع عادی سالیانه #دوره_12_ماهه منتهی به 1400/09/30 شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز با...

#اعتلا


آگهی ثبت تصمیمات مجمع عادی سالیانهآگهی ثبت #تصمیمات_مجمع عادی سالیانه #دوره_۱۲_ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز با فایل های پیوست منتشر شد۱۴۰۱-۰۲-۲۴ ۱۱:۲۹:۵۳ (۸۸۰۷۰۲)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0