سهم گلچین
1401/04/01
11:06
#اطلاعات_بازار شاخص کل 1,536,284 3347.16 واحد منفی ارزش بازار 60,839,183 میلیارد ریال ارزش معاملات 20,137 میلیارد ریال حجم معاملات 3.188 میلی...

#اطلاعات_بازار


شاخص کل ۱,۵۳۶,۲۸۴


۳۳۴۷.۱۶ واحد منفی


ارزش بازار ۶۰,۸۳۹,۱۸۳ میلیارد ریال


ارزش معاملات ۲۰,۱۳۷ میلیارد ریال


حجم معاملات ۳.۱۸۸ میلیارد سهم


نمادهای تاثیر گذار در شاخص


فولاد ۱۱۰۷ واحد منفی


فملی ۹۰۷ واحد منفی


میدکو ۵۶۴ واحد منفی


حکشتی ۵۱۰ واحد مثبت


بفجر ۲۴۵ واحد منفی


شستا ۲۰۶ واحد منفی


نوری ۲۰۴ واحد منفی


بیشترین حجم معاملات


دی ۸۹۰ میلیون سهم


خپارس ۲۸۲ میلیون سهم


خگستر ۲۵۷ میلیون سهم


شستا ۲۲۵ میلیون سهم


خساپا ۱۸۳ میلیون سهمانتهای خبر

0
0