صدای بورس
1400/01/15
16:35
🚗 توافق هسته ای چه تأثیری روی خودرو قیمت میگذارد؟ 🔹 به گفته رئیس سازمان انرژی اتمی ایران مذاکرات هسته ای از بن بست عبور کرده است و چشم انداز توافق...

🚗 توافق هسته ای چه تاثیری روی خودرو قیمت میگذارد؟🔹 به گفته رئیس سازمان انرژی اتمی ایران مذاکرات هسته ای از بن بست عبور کرده است و چشم انداز توافق هسته ای روشن است؛در این بین فربد زاوه کارشناس بازار خودرو بر این عقیده است که بازگشت آمریکا به توافق هسته ای در کوتاه مدت منجر به کاهش قیمت ها در بازار خودرو خواهد شد.

انتهای خبر

0
0