سهم گلچین
1399/08/12
06:37
ارقام پولی شهریور ۹۹/کاهش ​ ۱۳.۵ درصدی رشد پایه پولی در تابستان فارس - حجم نقدینگی با 36.2 درصد افزایش در یک سال منتهی به شهریور ماه 99 به 2895 هزا...

ارقام پولی شهریور ۹۹/کاهش ۱۳.۵ درصدی رشد پایه پولی در تابستان


فارس - حجم نقدینگی با ۳۶.۲ درصد افزایش در یک سال منتهی به شهریور ماه ۹۹ به ۲۸۹۵ هزار و ۸۹۰ میلیارد تومان و حجم پایه پولی با افزایش ۲۶.۱ درصدی در همین دوره زمانی به ۳۷۲ هزار و ۶۰ میلیارد تومان رسیده است.انتهای خبر

0
0