پایگاه خبری انتخاب
1401/05/31
00:07
♦️شهر سوزان اروپا با شگرد ایران باستان خنک می‌شود 🔹مهندسان در شهر سوزان سِویا برای کاهش دمای هوا تصمیم بر به‌کارگیری قنات‌ها که فناوری ایران باستا...

♦️شهر سوزان اروپا با شگرد ایران باستان خنک می‌شود🔹مهندسان در شهر سوزان سویا برای کاهش دمای هوا تصمیم بر به‌کارگیری قنات‌ها که فناوری ایران باستان است گرفته‌اند، البته به شیوه‌ای مدرن. شگرد کاریز ایرانی‌ها که بیش از ۱۰۰۰ سال قدمت دارد، شامل احداث کانال‌های زیرزمینی است که آب را در منطقه‌ای وسیع، جاری می‌سازد و به وسیله شفت‌های عمودی که در امتداد کانال حفر می‌شود، هوای زیرزمین را به سطح می‌برد و باعث کاهش دمای بالای سطح زمین می‌شود.جزئیات در 👇👇


https://www.entekhab.ir/۰۰۲tng


🆔 @Entekhab_irانتهای خبر

0
0