مبین تحلیل
1399/12/04
09:34
#گزارش_بازار معرفی 10 سهمی که هم اکنون بیشترین حجم معاملاتی را در اختیار دارند . حجم کل معاملات امروز حدود 600 میلیون برگ سهم و ارزش معاملات نزدیک...

#گزارش_بازارمعرفی ۱۰ سهمی که هم اکنون بیشترین حجم معاملاتی را در اختیار دارند .


حجم کل معاملات امروز حدود ۶۰۰ میلیون برگ سهم و ارزش معاملات نزدیک به ۷۵۰ میلیارد تومان بوده است .


از جمله اتفاقات قابل تامل حجم معاملات دو سهم #خودرو و #خساپا که با هم به ۵ میلیون هم نمی رشدانتهای خبر

0
0