بولتن اقتصادی
1400/05/25
12:12
رویترز به نقل از یک مقام طالبان نوشت: به جنگجویان دستور داده شده تا به کسی آسیبی نزنند. تقریبا همه پاسگاه‌های اصلی کابل تحت کنترل جنبش است

رویترز به نقل از یک مقام طالبان نوشت: به جنگجویان دستور داده شده تا به کسی آسیبی نزنند. تقریبا همه پاسگاه‌های اصلی کابل تحت کنترل جنبش است


انتهای خبر

0
0