بورس امروز
1399/09/23
11:35
‌‌❇ انعقاد قرارداد شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی 🔹با توجه به مشخص شدن پیمانکار طرح بازیابی گازهای ترش فلر و تولید سولفات آمونیوم پتروشیمی نوری،...

❇ انعقاد قرارداد شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی🔹با توجه به مشخص شدن پیمانکار طرح بازیابی گازهای ترش فلر و تولید سولفات آمونیوم پتروشیمی نوری، مراسم انعقاد قرارداد با حضور طرفین، طی هفته آینده در شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی انجام خواهد شد.🔗 ادامه ی مطلب...🆔انتهای خبر

0
0