بولتن اقتصادی
1399/08/13
10:50
پیشنهاد وزارت اقتصاد برای تثبیت نرخ ۱۵درصدی سود سپرده ‌های بانکی ▫️اشرفی، رییس پژوهشکده وزارت اقتصاد:وزارت اقتصاد با توجه به تجربیات کشور از جمله ...

پیشنهاد وزارت اقتصاد برای تثبیت نرخ ۱۵درصدی سود سپرده ‌های بانکی▫️اشرفی، رییس پژوهشکده وزارت اقتصاد:وزارت اقتصاد با توجه به تجربیات کشور از جمله سیاست های پولی و‌مالی، بسته هایی تهیه و به هییت دولت ارایه شد که یکی از انها حمایتهای مالیاتی و همچنین کاهش ذخیره قانونی بانکها برای تامین مالی ارزان بود.▫️از سوی دیگر برای اثر بخش شدن سیاست پولی در شرایط تنگنای مالی پیشنهاد تعیین سقف ۱۵ درصدی نرخ سود سپرده بانکی مطرح شد./تسنیم

انتهای خبر

0
0