کانال کدال
1400/01/16
10:44
‍ 📊 نماد: دالبر 📑 موضوع: تجزیه و تحلیل نسبت های مالی 🏭 شرکت: البرز دارو ✅ بررسی چند نسبت مالی: مقایسه دوره 9 ماهه سال 99 نسبت به دوره 9 ماهه سا...

📊 نماد: دالبر📑 موضوع: تجزیه و تحلیل نسبت های مالی🏭 شرکت: البرز دارو✅ بررسی چند نسبت مالی: مقایسه دوره ۹ ماهه سال ۹۹ نسبت به دوره ۹ ماهه سال ۹۸🔷 حاشیه سود عملیاتی: بیانگر عملکرد عملیاتی شرکت است و در ۹ ماهه منتهی به آذر ۹۹ برابر ۵۰.۵۹٪ بوده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲.۵٪ افزایش یافته است و به علت افزایش سود عملیاتی شرکت است.


🔷 حاشیه سود خالص: نسبت حاشیه سود خالص در ۹ ماهه منتهی به آذر ۹۹ برابر ۴۲.۳۱٪ می باشد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۸.۴۹٪ افزایش یافته است که به علت افزایش سود خالص شرکت است.


🔷 جمع بدهی ها به جمع دارایی ها: جمع بدهی ها به جمع دارایی های شرکت در ۹ ماهه منتهی به آذر ۹۹ برابر ۵۸.۴۶٪ می باشد و نسبت به مدت مشابه سال ۹۸ افزایش ۱.۱٪ داشته است که بیانگر این است که شرکت نسبت به سال مدت مشابه سال گذشته میزان بیشتری از دارایی هایش از بدهی ها تامین می کند.


🔷 نسبت سود انباشته به دارایی ها: نسبت سود انباشته به دارایی ها بیانگر وضعیت نقدینگی در دست شرکت نسبت به دارایی هاست و در این مدت برابر ۰.۲۵ می باشد که نسبت به ۹ ماهه منتهی به آذر ۹۸ رشد ۰.۰۱ را نشان می دهد که دلیل آن رشد سود انباشته شرکت است.➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ #دالبر


#تحلیل_نسبت_مالی ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ کانال کدال⬇️⬇️ 🆔انتهای خبر

0
0