بورس۲۴
1400/11/30
22:27
جهش ۲۳۴۱درصدی سود در «بایکا»

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴،شرکت کارخانجات کابل سازی ایران صورت های مالی حسابرسی نشده ۱۲ ماهه خود را منتشر کرد.

جهش 2341درصدی سود در «بایکا»

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ،شرکت کارخانجات کابل سازی ایران صورت های مالی حسابرسی نشده ۱۲ ماهه خود را منتشر کرد. بر اساس اطلاعات منتشر شده در سامانه کدال شرکت کارخانجات کابل سازی ایران در پروسه زمانی ذکر شده برای هر سهم سودی بالغ بر ۸۹ ریال شناسایی کرده است. که نسبت به مدت مشابه قبل رشد ۲۳۴۱ درصدی داشته است .مجموع سود خالص این شرکت به ۴ میلیارد تومان رسید.این در حالیست که ۱۶ میلیارد تومان سود ناخالص داشته که نسبت به دوره مشابه قبل ۴۱۶ درصد افزایش پیدا کرده است.


بایکا
انتهای خبر

0
0