بورس۳۶۵
1399/08/10
21:57
#خودرو نمودار مقایسه سرانه خرید و فروش حقیقی از ابتدای مهر ماه تا امروز قدرت خریدار همچنان برتری بر فروشنده دارد که نکته مثبتی برای خودرو نماد...

#خودرونمودار مقایسه سرانه خرید و فروش حقیقی از ابتدای مهر ماه تا امروزقدرت خریدار همچنان برتری بر فروشنده دارد که نکته مثبتی برای خودرو نماد تاثیر گذار بازار است
۹۹/۰۸/۱۰انتهای خبر

0
0