کدال۳۶۰
1399/09/23
15:44
#شاروم ❇️اطلاعات حاصل از برگزاری کنفرانس #اطلاع_رسانی شرکت پتروشیمی ارومیه پیرو ضرورت برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی منتشر شده در سامانه کدال با شمار...

#شاروم


❇️ اطلاعات حاصل از برگزاری کنفرانس #اطلاع_رسانی شرکت پتروشیمی ارومیهپیرو ضرورت برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی منتشر شده در سامانه کدال با شماره پیگیری ۷۰۱۶۵۴ و به استناد ماده ۱۲ مکرر ۲ دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات در فرابورس ایران به اطلاع می رساند کنفرانس اطلاع رسانی شرکت در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۲۳ برگزار و اهم مطالب مطرح شده بشرح فایل پیوست می باشد.۱۳۹۹-۰۹-۲۳ ۱۵:۴۴:۴۹ (۷۰۲۳۴۶)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0