بورس پلنر
1399/09/19
08:53
📌در مرحله پیش‌گشایش بازار امروز شاهد افزایش تقاضا برای خرید #وتوکا #وکار #بموتو #ثبهساز در بازار بورس و #چخزر #کگهر #کوثر #قاسم #سمگا در بازار فراب...

📌در مرحله پیش‌گشایش بازار امروز شاهد افزایش تقاضا برای خرید #وتوکا #وکار #بموتو #ثبهساز در بازار بورس و #چخزر #کگهر #کوثر #قاسم #سمگا در بازار فرابورس هستیم.۹۹/۹/۱۹@bourse_planner۱

انتهای خبر

0
0