بورس۳۶۵
1399/08/19
19:51
✅ #اختصاصی نمودار برآیند جریان ورود و خروج پول حقیقی ها در کل بازار 🔹 توضیحات: در جریان معاملات امروز 1,175 میلیارد تومان خروج پول حقیقی داشت...

✅ #اختصاصینمودار برآیند جریان ورود و خروج پول حقیقی ها در کل بازار🔹 توضیحات:در جریان معاملات امروز ۱,۱۷۵ میلیارد تومان خروج پول حقیقی داشتیم
...............................


《تاریخ: دوشنبه ۱۹ آبان ماه》🔹آدرس کانال تلگرام ما :
انتهای خبر

0
0