بتاسهم
1401/02/20
18:55
#ساراب جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت 12:00 روز شنبه مورخ 1401/02/31 در استان تهران ،شهر تهران به آدرس خيابان طالقاني نبش خيابان شهيد موسوي (فرصت...

#ساراب جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت ۱۲:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ در استان تهران ،شهر تهران به آدرس خیابان طالقانی نبش خیابان شهید موسوی (فرصت )شماره ۱۷۵ درمحل اتاق بازرگانی وصنایع ومعادن وکشاورزی ایران طبقه دهم برگزار میگردد


انتهای خبر

0
0