کارگزاری آبان
1399/09/03
13:21
📊#دکیمی اطلاعیه 99/09/03 *صنعتی کیمیدارو* افشای اطلاعات بااهمیت - (دریافت مجوز تغییر بیش از ۱۰ درصد در نرخ فروش محصولات یا ارائه خدمات - گروه الف) ...

📊#دکیمی


اطلاعیه ۹۹/۰۹/۰۳


*صنعتی کیمیدارو*


افشای اطلاعات بااهمیت - (دریافت مجوز تغییر بیش از ۱۰ درصد در نرخ فروش محصولات یا ارایه خدمات - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
انتهای خبر

0
0