بولتن اقتصادی
1399/08/12
10:50
تصمیم گیری برای تعطیلی دو هفته ای تهران مردانی، عضو کمیته علمی ستاد مقابله‌ با کرونا: 🔹امروز در مورد تعطیلی دو هفته ای تهران تصمیم گیری می شود

تصمیم گیری برای تعطیلی دو هفته ای تهرانمردانی، عضو کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا:🔹امروز در مورد تعطیلی دو هفته ای تهران تصمیم گیری می شود

انتهای خبر

0
0