کانال تحلیلی پارسیس
1401/06/03
09:01
#صنعتی #بورس_کالا در مرداد ماه 1401، ارزش معاملات رینگ صنعتی بورس کالا و بخش مس صادراتی 36755 میلیارد تومان بوده است./کانال تحلیلی پارسیس

#صنعتی #بورس_کالادر مرداد ماه ۱۴۰۱، ارزش معاملات رینگ صنعتی بورس کالا و بخش مس صادراتی ۳۶۷۵۵ میلیارد تومان بوده است./کانال تحلیلی پارسیسانتهای خبر

0
0