پایگاه خبری انتخاب
1399/09/18
08:03
🔘 وضعیت آب و هوا 🔺 روز چهارشنبه با ورود سامانه بارشی جدید به شمال‌غرب کشور، بارش در شمال‌غرب و بخش‌هایی از غرب کشور و غرب سواحل خزر خواهیم داشت. ...

🔘 وضعیت آب و هوا🔺 روز چهارشنبه با ورود سامانه بارشی جدید به شمال‌غرب کشور، بارش در شمال‌غرب و بخش‌هایی از غرب کشور و غرب سواحل خزر خواهیم داشت.🔺 روز پنج‌شنبه گستره بارش‌ها علاوه بر شمال‌غرب و سواحل خزر، دامنه‌های جنوبی البرز مرکزی در استان‌های زنجان، تهران، البرز، قزوین و شمال سمنان را دربرمی‌گیرد و به بخش‌هایی از مرکز کشور خواهد رسید.🔺 آسمان تهران صاف تا کمی ابری، به تدریج همراه با غبار محلی پیش‌بینی می‌شود.🆔 @Entekhab_irانتهای خبر

0
0