بورس۲۴
1401/02/06
14:40
نگاهی به وضعیت درآمد بیمه تعاون

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، شرکت بیمه تعاون در مدت ۱ ماهه سال ۱۴۰۱ حدود ۷۰ میلیارد تومان درآمد حق بیمه صادره شناسایی نمود.

نگاهی به وضعیت درآمد بیمه تعاون

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت بیمه تعاون در مدت ۱ ماهه سال ۱۴۰۱ حدود ۷۰ میلیارد تومان درآمد حق بیمه صادره شناسایی نمود.


وتعاون
انتهای خبر

0
0