نوآوران امین
1399/10/04
16:20
کاشی پارس (#کپارس) گزارش #فعالیت_ماهانه (#آذر_۱۳۹۹) دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ ⭕️کاهش (۹.۷۵) درصدی فروش آذ...

کاشی پارس (#کپارس)گزارش #فعالیت_ماهانه (#آذر_۱۳۹۹) دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰⭕️کاهش (۹.۷۵) درصدی فروش آذر ۱۳۹۹ در مقایسه با ماه گذشته


✅رشد ۱۴۰.۲۱ درصدی فروش آذر ۱۳۹۹ در مقایسه با آذر ۱۳۹۸


✅رشد ۱۱۳.۴۱ درصدی فروش ۹ ماهه سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشتهتحلیل بیشتر در:


@NoavaranCodal

انتهای خبر

0
0