سیگنال یاب روزانه
1399/10/28
22:52
#شاخص_کل_فرابورس شاخص کل فرابورس فردا تو ناحیه Demand قرار میگره که میتونه به این محدوده واکنش خوبی نشان بده منتظر میمونیم 99/10/28

#شاخص_کل_فرابورسشاخص کل فرابورس فردا تو ناحیه Demand قرار میگره که میتونه به این محدوده واکنش خوبی نشان بدهمنتظر میمونیم


۹۹/۱۰/۲۸
انتهای خبر

0
0