حامیان بورس ایران
1399/08/24
14:09
#برترين صفوف #خريد عرضه نشده در پايان روز معاملاتي شنبه ۹۹/۸/۲۴ ( صفهای خرید پایان بازار) #خساپا ۸۹۴ میلیون برگه #خودرو ۴۵۴ میلیون برگه #وبصادر ۳۳...

#برترین صفوف #خرید عرضه نشده در پایان روز معاملاتی شنبه ۹۹/۸/۲۴ ( صفهای خرید پایان بازار)


#خساپا ۸۹۴ میلیون برگه


#خودرو ۴۵۴ میلیون برگه


#وبصادر ۳۳۸ میلیون برگه


#خگستر ۱۸۷ میلیون برگه


#وبملت ۱۴۱ میلیون برگه


#خپارس ۱۲۵ میلیون برگه


#وپارس ۱۲۴ میلیون برگه✅ این یعنی سهام #خودرویی و #بانکی در کانون توجه بازار و در صدر تقاضای خرید قرار دارند.✅ اولویتهای خرید بازار:


۱.#خودرویی


۲.#بانکیانتهای خبر

0
0