نوآوران امین
1401/02/29
10:27
آ.س.پ(#آ س پ) اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 6 ماهه منتهی به 1400/12/29 (حسابرسی شده) ✅ افزایش 1877 درصدی درآمدهای عملیاتی 6 ماهه 14...

آ.س.پ(#آ س پ)


اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)✅ افزایش ۱۸۷۷ درصدی درآمدهای عملیاتی ۶ ماهه ۱۴۰۱ در مقایسه با دوره مشابه (از مبلغ ۵۶,۸۹۷ میلیون ریال به مبلغ ۱,۱۲۵,۰۷۲ میلیون ریال رسیده است)


✅کاهش ۹۵ درصدی زیان خالص ۶ ماهه ۱۴۰۱ و تحقق زیان ۳ ریالی به ازاء هر سهمتحلیل بیشتر در:


@NoavaranCodalانتهای خبر

0
0