محسن حسنلو
1399/08/18
08:46
#رنیک ✅ چرخه عملیاتی شرکت ✳️ دوره وصول مطالبات ۲۴۱ روز ✳️ دوره گردش کالا ۸۰ روز ✳️ دوره پرداخت بستانکاران ۷۰ روز ✳️ چرخه وجه نقد منفی ۲۵۲ روز ...

#رنیک✅ چرخه عملیاتی شرکت✳️ دوره وصول مطالبات ۲۴۱ روز✳️ دوره گردش کالا ۸۰ روز✳️ دوره پرداخت بستانکاران ۷۰ روز✳️ چرخه وجه نقد منفی ۲۵۲ روز✳️ نسبت تسهیلات مالی به دارایی جاری ۱ درصد@HasanluMohsenانتهای خبر

0
0