بتاسهم
1401/03/29
10:40
مجمع #دفرا 📌به گزارش همفکران، در ادامه مجمع عمومی عادی سالانه شرکت فرآورده های دارویی تزریقی ایران مطرح شد… ✅در کلیه صنوف افزایش قیمت شکل گرفته ...

مجمع


#دفرا📌به گزارش همفکران، در ادامه مجمع عمومی عادی سالانه شرکت فرآورده های دارویی تزریقی ایران مطرح شد…✅در کلیه صنوف افزایش قیمت شکل گرفته و دولت تلاش داشت تا قدرت خرید مردم را افزایش دهد در حال خاضر در زمینه دارو کلیه اقلام دارویی در کمیته قمیت گذاری بررسی شده و به مرور قیمت گروه های مختلف اعلام خواهد شد، بنابراین در خصوص همه داروها افزایش قیمت مد نظر است اما زمان اعلام آن مشخص نیست.✅سود هر سهم برای سال ۱۴۰۱ حدود ۱۸۴۰ ریال است.📌در انتهای مجمع شرکت فرآورده های دارویی تزریقی ایران تصمیم بر تقسیم سود ۲۱۰ تومانی به ازای هر سهم تصویب شد.انتهای خبر

0
0