کانال تحلیلی پارسیس
1401/08/01
12:25
#کدال #تابستان1401 #لاستیک ✳️ گزارش عملکرد فروش و سود شرکتها در تابستان1401 و مقایسه با تابستان 1400👇🏼" ➖ #پکرمان سود 617ریالی : رشد 366% ➖ #پ...

#کدال #تابستان۱۴۰۱#لاستیک✳️ گزارش عملکرد فروش و سود شرکتها در تابستان۱۴۰۱ و مقایسه با تابستان ۱۴۰۰👇🏼"➖ #پکرمان سود ۶۱۷ریالی : رشد ۳۶۶٪


➖ #پارتا سود ۳۲۲ریالی : رشد ۶۳۹٪


➖ #پکویر سود ۱۱۷ریالی : افت -۸٪


➖ #پیزد سود ۱۶۰ریالی : رشد ۲۶٪


➖ #پاسا سود ۷۶۰ریالی : رشد ۵۱٪


➖ #پلاست سود ۴۷۱ریالی : رشد ۷۶٪کانال تحلیلی پارسیس


➖ #پشاهن سود ۸۰ریالی : افت -۸۱٪

انتهای خبر

0
0