نوآوران امین
1399/10/29
12:22
تولیدی قند شیروان، قوچان و بجنورد(#قشیر) اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 9 ماهه منتهی به 1399/09/30 (حسابرسی نشده) ✅ افزایش 50 درصدی د...

تولیدی قند شیروان، قوچان و بجنورد(#قشیر)


اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)✅ افزایش ۵۰ درصدی درآمدهای عملیاتی ۹ ماهه ۱۳۹۹ در مقایسه با دوره مشابه (از مبلغ ۱,۲۹۶,۳۷۷ میلیون ریال به مبلغ ۱,۹۴۹,۵۵۹ میلیون ریال رسیده است)


✅افزایش ۱۱۷ درصدی سود خالص ۹ ماهه ۱۳۹۹ و تحقق سود ۳۷۲ ریالی به ازاء هر سهمتحلیل بیشتر در:


@NoavaranCodalانتهای خبر

0
0